BEWONERSVERENIGING MONTESSORIFLAT ZEIST 


Wie zijn wij

De Bewonersvereniging Montessoriflat Zeist (kortweg BMZ) werd op 28 februari 1985 opgericht als Huurdersvereniging Montessoriflat  Zeist om de belangen van de huurders te behartigen. Later is de naam veranderd in Bewonersvereniging waardoor ook de appartementseigenaren welkom waren in onze vereniging 
Mail: mijnmail@mailservice.com
Telefoon: 555-555-5555

Wat doen wij

De BMZ bestaat geheel uit vrijwilligers en is een vereniging zonder winstoogmerk.
Om de belangenbehartiging goed uit te kunnen voeren, is er geld benodigd voor bijvoorbeeld het huren van vergaderruimte voor de Algemene Ledenvergadering, kopieerkosten enzovoort. Hiervoor ontvangen wij subsidies en vragen we contributie aan de bewoners die automatisch lid zijn van de BMZ; de contributie bedraagt € 10,-- per jaar en is al jaren ongewijzigd.  Ook worden van deze gelden allerlei activiteiten ontplooit waarover u meer kunt lezen op de pagina Portiekvertegenwoordigster.
Share by: